لیست محصولات

bhg

17 محصول

درس 3 : احتمال شرطی - آمار و احتمال یازدهم

2,000 تومان

درس 4 : پیشامدهای مستقل و وابسته - آمار و احتمال یازدهم

2,000 تومان

درس 1 : توصیف و نمایش داده‌ها - آمار و احتمال یازدهم

2,000 تومان

درس 2 : معیارهای گرایش به مرکز - آمار و احتمال یازدهم

2,000 تومان

درس 3 : معیارهای پراکندگی - آمار و احتمال یازدهم

2,000 تومان

درس 1 : گردآوری داده‌ها - آمار و احتمال یازدهم

2,000 تومان

درس 2 : برآورد - آمار و احتمال یازدهم

2,000 تومان

کتاب آمار و احتمال - آمار و احتمال یازدهم

رایگان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است