لیست محصولات

bhg

17 محصول

- مقطع متوسطه اول - پایه نهم - رشته عمومی - درس نگارش

درس 1: با ذهني «نظام مند» و «پرورده» بنويسيم
نگارش - نهم - عمومی

4,000 تومان

درس 1: با ذهني «نظام‌مند» و «پرورده» بنويسيم.
نگارش - نهم - عمومی

4,000 تومان

درس دوم: واژه ها را بشناسيم، گزينش كنيم و به كار بگيريم.
نگارش - نهم - عمومی

4,000 تومان

درس 2: واژه‌ها را بشناسيم، گزينش كنيم و به كار بگيريم
نگارش - نهم - عمومی

4,000 تومان

درس سوم: نوع ِزبانِ نوشته را انتخاب كنيم.
نگارش - نهم - عمومی

4,000 تومان

درس 3: نوعِ زبانِ نوشته را انتخاب كنيم.
نگارش - نهم - عمومی

4,000 تومان

درس چهارم : فضا و رنگ نوشته را تغيير دهيم.
نگارش - نهم - عمومی

4,000 تومان

درس 4: فضا و رنگ نوشته را تغيير دهيم.
نگارش - نهم - عمومی

4,000 تومان

درس پنجم: نوشته را خوش، آغاز كنيم؛ زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاري كنيم.
نگارش - نهم - عمومی

4,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است