لیست محصولات

bhg

14 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دوازدهم - رشته ریاضی فیزیک - درس ریاضیات گسسته

فصل اول،درس 1 : استدلال ریاضی
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

48,000 تومان

فصل 1: آشنایی با نظریۀ اعداد
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1: آشنایی با نظریۀ اعداد
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل اول،درس 2: بخش‌پذیری در اعداد صحیح
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

48,000 تومان

فصل 2: گراف و مدل‌سازی
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 2: گراف و مدل‌سازی
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل اول،درس 3 : هم‌نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

48,000 تومان

فصل3: ترکیبیّات‌(شمارش)
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل3: ترکیبیّات‌(شمارش)
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است