لیست محصولات

bhg

15 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم - رشته ریاضی فیزیک - درس هندسه ۱

فصل اول-درس1: ترسیم های هندسی
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1 : ترسیم‌های هندسی و استدلال
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل اول-درس2: استدلال
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 2 : قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل دوم-درس1: نسبت و تناسب در هندسه
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 3 : چند ضلعی‌ها
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل دوم-درس2: قضیۀ تالس
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 4 : تجسم فضایی
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل دوم-درس3: تشابه مثلث ها
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است