لیست محصولات

bhg

29 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم - رشته علوم انسانی - درس اقتصاد

فصل اول،درس اول: کسب و کار و کارآفرینی
اقتصاد - دهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس اول: کسب و کار و کارآفرینی
اقتصاد - دهم - علوم انسانی

4,000 تومان

فصل اول،درس دوم: انتخاب نوع کسب و کار
اقتصاد - دهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس دوم: انتخاب نوع کسب و کار
اقتصاد - دهم - علوم انسانی

4,000 تومان

فصل اول،درس سوم: اصول انتخاب درست
اقتصاد - دهم - علوم انسانی

4,000 تومان

فصل اول،درس چهارم: مرز امکانات تولید
اقتصاد - دهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس سوم: اصول انتخاب درست
اقتصاد - دهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس چهارم: مرز امکانات تولید
اقتصاد - دهم - علوم انسانی

4,000 تومان

فصل دوم،درس پنجم: بازار چیست و چگونه عمل می کند؟
اقتصاد - دهم - علوم انسانی

4,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است