لیست محصولات

bhg

74 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه یازدهم - رشته ریاضی فیزیک

درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1: دایـره
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1 : جبر و معادله
حسابان ۱ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1 :جبر و معادله
حسابان ۱ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیات
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس 1: آشنایی با منطق ریاضی
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1: الکتریسته ساکن
فیزیک ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن
فیزیک ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1: الکتریسیتۀ ساکن
فیزیک ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

84,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است