لیست محصولات

bhg

12 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه یازدهم - رشته ریاضی فیزیک - درس هندسه ۲

درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1: دایـره
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس دوم: رابطه‌های طولی در دایره
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 2: تبدیل های هندسی و کاربردها
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس سوم: چند ضلعی‌های محاطی و محیطی
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 3 :روابط طولی در مثلث
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل دوم: تبدیل‌های هندسی و کاربردها
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس اول: قضیۀ سینوس‌ها
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس دوم: قضیۀ کسینوس‌ها
هندسه ۲ - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است