لیست محصولات

bhg

24 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دوازدهم - رشته علوم انسانی - درس تاریخ ۳

درس 1: تاریخ و تاریخ‌نگاری
تاریخ ۳ - دوازدهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس 1: تاريخ‌نگاری و منابع دوره معاصر
تاریخ ۳ - دوازدهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس 2: ايران و جهان در آستانه دوره معاصر
تاریخ ۳ - دوازدهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس 2: ايران و جهان در آستانه دوره معاصر
تاریخ ۳ - دوازدهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس 3: سياست و حكومت در عصر قاجار (از آغاز تا پايان سلطنت ناصرالدين‌شاه)
تاریخ ۳ - دوازدهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس 3: سياست و حكومت در عصر قاجار (از آغاز تا پايان سلطنت ناصرالدين‌شاه)
تاریخ ۳ - دوازدهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس 4: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار
تاریخ ۳ - دوازدهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس 4: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار
تاریخ ۳ - دوازدهم - علوم انسانی

4,000 تومان

درس 5: نهضت مشروطه ايران
تاریخ ۳ - دوازدهم - علوم انسانی

4,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است