لیست محصولات

bhg

64 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه یازدهم - رشته مشترک کلیه رشته ها - درس کارگاه کارآفرینی و تولید

magh

بخش اول: تیم سازی
کارگاه کارآفرینی و تولید - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

بخش اول: تیم سازی
کارگاه کارآفرینی و تولید - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

بخش دوم: کار تیمی موفق
کارگاه کارآفرینی و تولید - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

بخش دوم: کار تیمی موفق
کارگاه کارآفرینی و تولید - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

بخش سوم: تقویت کار تیمی
کارگاه کارآفرینی و تولید - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

بخش سوم: تقویت کار تیمی
کارگاه کارآفرینی و تولید - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

بخش چهارم: حل مسئله
کارگاه کارآفرینی و تولید - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

بخش چهارم: حل مسئله
کارگاه کارآفرینی و تولید - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

بخش پنجم: هدف گذاری و تصمیم گیری
کارگاه کارآفرینی و تولید - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است