لیست محصولات

bhg

12 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم - رشته ریاضی فیزیک - درس فیزیک ۱

فصل1: فیزیک و اندازه گیری
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1 : فیزیک و انداز‌ه‌گیری
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

نرم افزار تعاملی فیزیک پایه دهم (رشته ریاضی)
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

80,000 تومان

فصل 2 : ویژگی های فیزیکی مواد
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل2 : ویژگی‌های فیزیکی مواد
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 3 : کار، انرژی و توان
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل3 : کار، انرژی و توان
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 4 :  دما و گرما
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

4,000 تومان

فصل4 : دما و گرما
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است