لیست محصولات

bhg

16 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دوازدهم - رشته انسانی و معارف - درس ریاضی و آمار(3)

فصل 1: آمار و احتمال
ریاضی و آمار(3) - دوازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل اول،درس اول: شمارش
ریاضی و آمار(3) - دوازدهم - انسانی و معارف

35,000 تومان

فصل 1: آمار و احتمال
ریاضی و آمار(3) - دوازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل اول،درس دوم: احتمال
ریاضی و آمار(3) - دوازدهم - انسانی و معارف

35,000 تومان

فصل2: الگوهای خطی
ریاضی و آمار(3) - دوازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل ٢: الگوهای خطی
ریاضی و آمار(3) - دوازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل اول،درس سوم: چرخه آمار در حل مسائل
ریاضی و آمار(3) - دوازدهم - انسانی و معارف

35,000 تومان

فصل 3: الگوهای غیرخطی
ریاضی و آمار(3) - دوازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل 3: الگوهای غیرخطی
ریاضی و آمار(3) - دوازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است